Friday, February 13, 2015

Ωριμάσαμε;


Πολλοί των ομογενών και άλλων Ευρωπαίων ήσαν και είναι με την σφαλεράν ιδέαν ότι το ελληνικόν έθνος δεν ήτον ακόμη αρκετά φωτισμένον και ώριμον, ώστε να ζητήση την ελευθέρωσίν του, αλλ' έπρεπε να περιμείνη να φωτισθή αρκούντως και άλλην ευνοϊκοτέραν περίστασιν, αλλ' έθνος το οποίον ευρίσκετο υπό την πλέον απάνθρωπον τυραννίαν [...] δύναται να φωτισθή;

Εμμ. Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας, εν Αθήναις 1845.